عکس

با انتخاب هر یک از مجموعه ها تصاویر زیر مجموعه را مشاهده خواهید کرد

گزارش تصویری از سریال «سر دلبران» /۲۵

هم زمان با پخش قسمت بیست و پنجم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، بیست و پنجمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...

گزارش تصویری سریال «سر دلبران» /۲۴

هم زمان با پخش قسمت بیست و چهارم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، بیست و چهارمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...

گزارش تصویری از سریال «سر دلبران» /۲۳

هم زمان با پخش قسمت بیست و سوم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، بیست و سومین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...

گزارش تصویری از سریال «سر دلبران» /۲۲

هم زمان با پخش قسمت بیست و دوم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، بیست و دومین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...

گزارش تصویری از سریال «سر دلبران» /۲۱

هم زمان با پخش قسمت بیست و یکم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، بیست و یکمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...

گزارش تصویری از سریال «سر دلبران» /۲۰

هم زمان با پخش قسمت بیستم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، بیستمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...

گزارش تصویری از سریال «سر دلبران» /۱۹

هم زمان با پخش قسمت نوزدهم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، نوزدهمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...

گزارش تصویری سریال «سر دلبران»‌ /۱۸

هم زمان با پخش قسمت هجدهم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، هجدهمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...

گزارش تصویری از سریال «سر دلبران» /۱۷

هم زمان با پخش هفدهمین قسمت سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، هفدهمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...