عکس

با انتخاب هر یک از مجموعه ها تصاویر زیر مجموعه را مشاهده خواهید کرد

گزارش تصویری از سریال «سر دلبران» /۱۶

هم زمان با پخش قسمت شانزدهم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، شانزدهمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...

گزارش تصویری سریال «سر دلبران» /۱۵

هم زمان با پخش قسمت پانزدهم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی پانزدهمین گزارش تصویری این مجموعه رو نمایی می...

گزارش تصویری سریال «سر دلبران» /۱۴

هم زمان با پخش قسمت چهاردهم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، چهاردهمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...

گزارش تصویری از سریال «سر دلبران» /۱۳

هم زمان با پخش قسمت سیزدهم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، سیزدهمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...

گزارش تصویری از سریال «سر دلبران» /۱۲

هم زمان با پخش قسمت دوازدهم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، دوازدهمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...

گزارش تصویری از سریال «سر دلبران»‌ /۱۱

هم زمان با پخش قسمت یازدهم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی یازدهمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...

گزارش تصویری از سریال «سر دلبران» /۱۰

هم زمان با پخش قسمت دهم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی دهمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می شود.

گزارش تصویری از سریال «سر دلبران» /۹

هم زمان با پخش قسمت نهم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، نهمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می شود.

گزارش تصویری سریال «سر دلبران» / ۸

هم زمان با پخش قسمت هشتم سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، هشتمین گزارش تصویری این مجموعه رونمایی می...