«سر دلبران» شباهتی به «صاحبدلان» ندارد

«سر دلبران» شباهتی به «صاحبدلان» ندارد

 «سر دلبران» شباهتی به «صاحبدلان» ندارد ولی در همان حال‌وهوا و از همان جنس است برای همین این کار را خیلی دوست دارم. متین ستوده در ابتدا با اشاره به نقش خود در سریال «سردلبران» گفت: در این سریال نقش راضیه را بازی می‌کنم که همسر شخصیت اصلی قصه، سیدسلیم -که یک روحانی...